6.9.05

 
دستور خط فارسی
چندی است که «فرهنگستان زبان و ادب فارسی»، کتابچه‌‌‌ای را به‌صورت نسخه‌ی تصويری در چهل و پنج صفحه‌ با عنوان «دستور خط فارسی» برای استفاده‌ی عموم در پايگاه خود قرار داده است که به‌سادگی می‌توان آن را چاپ و از آن در نگارش خط فارسی بهره بُرد. در اين کتابچه نه تنها معيارهايی برای فاصله‌گذاری و املای واژه‌ها تعيين شده، بلکه قواعد کلی نگارش خط فارسی نيز با مثال‌هايی روشن و ساده‌ توضيح داده شده است
در پيشگفتار اين کتابچه از جمله آمده است: «اين مجموعه، در وهله‌ی اول، نه برای متخصصان زبان و ادبيات فارسی و زباشناسان بلکه برای مخاطبانی نوشته شده است که با زبان فارسی در حد عموم باسوادان و تحصيل‌کردگان جامعه‌ی ما آشنايی دارند. به‌همين جهت، در نگارش آن سعی شده است تا از استعمال اصطلاحات و تعاريفی که فهم آنها تنها برای متخصصان ميسّر باشد خودداری شود و حتی‌الامکان از زبانی استفاده شود که برای عامه‌ی باسوادان به‌آسانی قابل درک باشد». بر اين اساس، ما استفاده از اين کتاب و معيار قرار دادن دستورهای آن را توصيه می‌کنيم؛ به دو دليل: نخست آنکه اين کتابچه را تعدادی از بهترين و زبده‌ترين استادان زبان فارسی در دانشگاه‌های ايران و بعضاً در خارج از کشور تأليف و تدوين کرده‌اند؛ از آنجمله استاد احمد سمعيی و ابوالحسن نجفی. از اين‌رو با اطمينان و اعتماد کامل می‌توان از توصيه‌ها و پيشنهادهای مطرح شده در اين کتابچه استفاده نمود. گذشته از اين، استفاده و بکارگيری همگان و رعايت قواعد «دستور خط فارسی» که در اين کتابچه گردآوری شده است، موجب می‌شود که سرانجام معياری برای نگارش خط فارسی در دست فارس‌زبانان قرار گيرد و هر کس دلبخواه برای خود «قواعد و دستوری» برای نگارش خط فارسی ابداع نکند؛ خاصه آنکه بيشتر کسانی که دست به‌نوشتن چنين «قواعد و دستورهای» من‌درآوردی و غيرکارشناسانه می‌زنند، حتی اگر حسن نظر هم داشته باشند، اما از آنجا که کارشناس چنين اموری نيستند و کمتر شناختی از متون کهن و معاصر فارسی دارند، لاجرم کارشان نتيجه‌ی معکوس می‌دهد و ناخواسته به‌زبان و شيوه‌ی نگارش خط فارسی زيان و لطمه وارد می‌کند
البته از تمام قواعد خط فارسی برای نگارش در برنامه‌های رايانه‌ای قابل دسترسی و نمايش در اينترنت نمی‌توان استفاده نمود. با اين همه رعايت و پايبندی به‌آن دسته از قواعدی که در اين کتابچه توصيه شده و امکان استفاده از آنها در برنامه‌های رايانه‌ای موجود ميسر است، می‌تواند به‌بهبود و يکنواخت نمودن خط فارسی ياری رساند و تا حدی از آشفتگی کنونی در شيوه‌ی نگارش خط فارسی جلوگيری کند
علاقه‌مندان می‌توانند متن اين کتابچه را از اينجا تهيه کنند

Comments:
Ba dorood,

Bara-ye ferestadan-e neshani-ye tar-nama-ye Iran-e Mo'aser az shoma sepas-gozaram.
Amma neshaniha-ye Farhangestan va jozve-ye rahnama-ye khatt-negari ke dar matn avarde-id, 'amal-nemi-konand!
Bara-ye rah-yabi be anha che bayad-kard?

Ba dorood

jalil Doostkhah

dkhah@yahoo.com.au

www.iranshenakht.blogspot.com
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?